SRZ MO Giraltovce

Rybárska organizácia dnes obhospodaruje rybníky v katastroch obcí Giraltovce, Brezov a Marhaň. Pod jej vznik sa podpísala v roku 1946 najmä situácia na rieke Topli. Vtedy sa skupina rybárov okolo pána Štefana Imrého rozhodla dať veci do poriadku a založil sa Rybársky spolok Giraltovce ...

Topľa č. 4

4-2840-1-1

Topľa č. 4

Čiastkové povodie rieky Topl'a od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.

Radomka

4-2060-1-1

Radomka

Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene.

Uhlisko

4-3070-4-1

Uhlisko

Potok Uhlisko od ústia pri obci Dubinné po pramene.

VN Marhaň č. 2 a č. 3

4-3590-1-1

VN Marhaň č. 2 a č. 3

Vodná plocha dvoch bočných nádrží v obci Marhaň.

VN Giraltovce

4-3360-1-2

VN Giraltovce

Vodná plocha nádrže pri meste Giraltovce.

Koprivnický potok

4-1070-4-2

Koprivnický potok

Koprivnický potok od ústia pri obci Marhaň po premene a potok Stuľanský od ústia po pramene.

Kobylnický potok

4-1010-4-2

Kobylnický potok

Kobylnický potok od ústia pri osade Tarbaj po pramene.

Kukovský potok

4-1110-1-2

Kukovský potok

Kukovský potok od ústia pri obci Železník po pramene a Čepcovský potok od ústia po pramene.

VN Marhaň č. 1

4-3580-1-2

VN Marhaň č. 1

Vodná plocha nádrže pri obci Marhaň.

Homepage

Kalendár budúcich udalostí

Povinnosťou každého člena je odpracovať minimálne dve brigády behom jedného kalendárneho roka. Počas konania brigád a rybárskych pretekov platí na danom revíri zákaz lovu rýb.

Predaj povolení

Povolenie na rybolov si môžete zakúpiť každý piatok počas úradných hodín od 16:30 do 19:30 hod. v kancelárii MO SRZ Giraltovce.

Dôležité dokumenty

Tieto dokumenty sú nevyhnutné pre každého rybára, či už ste začiatočník, alebo skúsený nadšenec. Naším cieľom je poskytnúť vám k nim jednoduchý prístup, aby ste mohli rybolov vykonávať zodpovedne a v súlade s platnými predpismi.