Poskytnuté finančné prostriedky použijeme aj na
  • Udržiavanie čistoty revírov a ochranu ich ekosystémov
  • Podporu ochrany biodiverzity a rybolovných zdrojov
  • Údržbu a monitorovanie stavu revírov a populácií rýb
  • Prácu s deťmi, mládežou a ich vzdelávanie