Dokumenty SRZ

Tieto dokumenty sú súborom pravidiel a smerníc, ktoré regulujú činnosť členov v rámci organizácie. Tieto dokumenty stanovujú povinnosti, práva a zodpovednosti rybárov, aby sa zabezpečila správna a etická prax v rybárskej činnosti. Ich účelom je udržiavať rybársku komunitu v súlade s legislatívou, chrániť vodné zdroje a podporovať trvalo udržateľné rybárstvo.

Dokumenty MO

Tieto dokumenty stanovujú miestne pravidlá, procedúry a normy, ktoré riadia rybárske aktivity v našej organizácii. Ich cieľom je zabezpečiť jednotný a koordinovaný prístup k rybárskym záležitostiam, pričom rešpektujú naše špecifické potreby a podmienky.

Výročné dokumenty

Zverejnenie týchto dokumentov je dôležitým mechanizmom transparentnosti a zodpovednosti v rámci miestnej organizácie. Obsahujú záznamy o rozhodnutiach, diskusiách a finančných správach, ktoré poskytujú členom organizácie jasné informácie o dianí v ich organizácii. Ich funkciou je zabezpečiť demokratický proces rozhodovania, transparentnú správu finančných prostriedkov a kontrolu nad činnosťou organizácie, čím sa posilňuje dôvera medzi členmi a vedením organizácie.