Prehľad revírov

MO Giraltovce obhospodáruje celkovo 9 rybárskych revírov. Správanie sa v nich by malo byť v súlade s miestnymi pravidlami a etiketou, ktoré sú navrhnuté s cieľom zachovať neporušené prírodné prostredie a zabezpečiť bezpečný rybolov pre všetkých naších členov.

Topľa č. 4

4-2840-1-1 Kaprový Lovný

Čiastkové povodie rieky Topl'a od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.

Radomka

4-2060-1-1 Kaprový Lovný

Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene.

Uhlisko

4-3070-4-1 Lososový Lovný

Potok Uhlisko od ústia pri obci Dubinné po pramene.

VN Marhaň č. 2 a č. 3

4-3590-1-1 Kaprový Lovný

Vodná plocha dvoch bočných nádrží v obci Marhaň.

VN Giraltovce

4-3360-1-2 Kaprový Chovný

Vodná plocha nádrže pri meste Giraltovce.

Koprivnický potok

4-1070-4-2 Lososový Chovný

Koprivnický potok od ústia pri obci Marhaň po premene a potok Stuľanský od ústia po pramene.

Kobylnický potok

4-1010-4-2 Lososový Chovný

Kobylnický potok od ústia pri osade Tarbaj po pramene.

Kukovský potok

4-1110-1-2 Kaprový Chovný

Kukovský potok od ústia pri obci Železník po pramene a Čepcovský potok od ústia po pramene.

VN Marhaň č. 1

4-3580-1-2 Kaprový Chovný

Vodná plocha nádrže pri obci Marhaň.