Výbor SRZ MO

Meno Priezvisko

Peter Vaňko

Podpredseda
Meno Priezvisko

Stanislav Tomko

Tajomník
Meno Priezvisko

Ján Čellár

Hospodár
Meno Priezvisko

Miroslav Kmec

Pokladník
Meno Priezvisko

Stanislav Mihok

Účtovník
Meno Priezvisko

František Jurč

Člen

Kontrolná komisia

Meno Priezvisko

Matúš Sukovský

Predseda
Meno Priezvisko

Vratko Hudák

Člen
Meno Priezvisko

Marián Gdovin

Člen

Disciplinárna komisia

Meno Priezvisko

Marek Harčarik

Predseda
Meno Priezvisko

Emil Pavlík

Člen
Meno Priezvisko

Ľuboš Guľa

Člen

Rybárska stráž

Meno Priezvisko

Vratko Hudák

Vedúci RS
Meno Priezvisko

Ján Tkáč

Člen
Meno Priezvisko

Jaroslav Hajgajda

Člen
Meno Priezvisko

Marek Janovič

Člen
Meno Priezvisko

Dušan Mitaľ

Člen
Meno Priezvisko

Michal Ivančo

Člen
Meno Priezvisko

Marek Gdovin

Člen
Meno Priezvisko

František Jurč

Člen

Ešte nemáš povolenie na rybolov?

Objav nové vody a zaži nezabudnuteľné rybárske dobrodružstvo spolu s nami v našej organizácii.