Rybárčenie v okolí Tople

Svidník a Bardejov. To sú dva susediace okresy na východnom Slovensku, z ktorých rybári patria pod jeden „dáždnik“. Pod miestnu organizáciu Rybárskeho zväzu Giraltovce.

Rybárska organizácia dnes obhospodaruje rybníky v katastroch obcí Giraltovce, Brezov a Marhaň. Pod jej vznik sa podpísala v roku 1946 najmä situácia na rieke Topli. Jej riečisko bolo dovtedy porozdeľované podľa chotárov na jednotlivé úseky a každý úsek sa predával samostatne v dražbách. Výsledkom bolo nekontrolované šafárenie na rieke, lebo ktokoľvek si mohol kúpiť povolenie na lov v ktoromkoľvek ročnom období. Neexistovala nijaká regulácia lovu ani starostlivosť o ryby a ich rozmnožovanie. Rýb síce bolo veľa, ale veľa bolo aj pytliakov. A tak sa rybári okolo pána Štefana Imrého rozhodli dať veci do poriadku. V roku 1946 založili Rybársky spolok Giraltovce.

Svidník a Bardejov. To sú dva susediace okresy na východnom Slovensku, z ktorých rybári patria pod jeden „dáždnik“. Pod miestnu organizáciu Rybárskeho zväzu Giraltovce.

Dnes je situácia celkom iná. Rybári v oboch okresoch majú svoj harmonogram. Nielen v prípade období lovu a údržby rybníkov, ale dopredu vedia aj to, čo pre nich zväz pripravil. Pravidelne napríklad mnohí z nich navštevujú v marci rybársku výstavu „Rybár-hobby“ v Košiciach. V máji zväz organizuje rybárske preteky v Marhani, ktoré od roku 2013 nesú názov Memoriál I. Nagajdu. Vtedy sem prichádzajú aj rybári zo Svidníka, aby si porovnali svoje zručnosti s domácimi. Naopak, mnohí členovia giraltovského zväzu radi využijú možnosť ísť si súťažne zaloviť na Orlík do okresu Svidník. Okrem toho sa viacerí členovia pravidelne stretávajú s kolegami z Poľska. U nás, aj u nich. Udržiavajú dobré vzťahy aj s košickými rybármi, kde majú majstrov sveta v love na prívlač. No a aby po celý rok nie len lovili a pracovali na brigádach v rybných revíroch, chodia členovia zväzu aj do Veľkých Kapušian na súťaže vo varení halászlé a na podujatie Zamykanie Domaše.

Asi najdôležitejším poslaním rybárskych zväzov je vychovávať si mládež – budúcich nástupníkov rybárskeho kumštu. Každý rok v lete sa na rybníkoch v Marhani konajú mládežnícke rybárske súťaže. Deťom sa na nich vštepujú zásady správania sa v prírode, vzdelávajú sa v oblasti rybárstva, učia sa rybolovné techniky, spoznávajú druhy, miery a dĺžky rýb. Cieľom tejto osvety je vychovávať zodpovedných rybárov s pozitívnym vzťahom k vode a k prírode vôbec.