Uhlisko

4-3070-4-1 Lososový Lovný

Potok Uhlisko od ústia pri obci Dubinné po pramene.