Kukovský potok

4-1110-1-2 Kaprový Chovný

Kukovský potok od ústia pri obci Železník po pramene a Čepcovský potok od ústia po pramene.