Koprivnický potok

4-1070-4-2 Lososový Chovný

Koprivnický potok od ústia pri obci Marhaň po premene a potok Stuľanský od ústia po pramene.