Zoznam dokumentov

Zverejnenie týchto dokumentov je dôležitým mechanizmom transparentnosti a zodpovednosti v rámci miestnej organizácie. Obsahujú záznamy o rozhodnutiach, diskusiách a finančných správach, ktoré poskytujú členom organizácie jasné informácie o dianí v ich organizácii. Ich funkciou je zabezpečiť demokratický proces rozhodovania, transparentnú správu finančných prostriedkov a kontrolu nad činnosťou organizácie, čím sa posilňuje dôvera medzi členmi a vedením organizácie.