Dňa 3. mája 2024 boli v areáli VN Marhaň nainštalované štyri nové odpadkové koše.

Rozmiestnené boli na vybrané miestach v areáli s ohľadom na frekvenciu prechodu a prístupnosť pre návštevníkov. Ich prítomnosť bude nielen zlepšovať estetický dojem, ale tiež podporovať zodpovedné správanie návštevníkov.

Tento krok je súčasťou širšieho úsilia o ochranu a rozvoj areálu VN Marhaň. Veríme, že nové odpadkové koše prispejú k udržaniu čistoty a poriadku v areáli a poskytnú návštevníkom pohodlné možnosti likvidácie odpadu.