Zarybňovanie podustvou

Dňa 7. októbra 2023 sme uskutočnili významné zarybnenie rieky Topľa podustvou, pričom sme do vôd uvoľnili celkovo 17 500 kusov týchto cenných rýb. Tento krok predstavuje dôležitú iniciatívu v našej snaha o udržanie a zlepšenie biodiverzity a zdravia vodného ekosystému v tejto oblasti.

Zarybnenie podustvou je kľúčové pre zachovanie ekologického rovnováhy v rieke Topľa a pomáha zabezpečiť bohaté a zdravé populácie rýb. Okrem toho, že podustva prispieva k diverzifikácii riečnych ekosystémov, je tiež dôležitou súčasťou miestnej kultúry a dedičstva.

Veríme, že toto zarybnenie posilní rybársku populáciu v rieke Topľa a prinesie prospech nielen rybárom, ale aj celej komunite, ktorá sa o túto hodnotnú vodu stará.