Prvé zarybnenie naších revírov kaprom K2

Dňa 23. októbra 2023 sme vykonali zarybnenie kaprom K2 na našich revíroch Topľa a Marhaň. Celková hmotnosť zarybených rýb dosiahla 1000 kg, čo predstavuje dôležitý krok v našej snaha o udržanie a zlepšenie rybárskych podmienok v týchto oblastiach. Zarybnenie kaprom K2 prispieva k diverzifikácii populácie rýb v našich vodách a zároveň poskytuje nové príležitosti pre rybárov.

Tento krok je súčasťou našej dlhodobej stratégie manažmentu vody a rybolovu, ktorá sa zameriava na udržateľný rozvoj našich revírov a zachovanie ich ekologického rovnováhy. Veríme, že toto zarybnenie prispeje k obohateniu rybárskej skúsenosti našich členov a zároveň podporí záujem o ochranu a udržateľné využívanie našich vodných zdrojov.