9. mája 2024 prebehlo zarybnenie potoka Radomka. Do revíru bolo vypustených približne 1000 pstruhov potočných.

Petrov zdar