Ďalší úspešný ročník rybárskeho preteku memoriál I. Nagajdu je za nami. Pretekárom ďakujeme za účasť a samozrejme gratulujeme všetkým výhercom.
Petrov zdar.