Už tradične prvú marcovú sobotu (2. marca. 2024) sa konala výročná členská schôdza. Všetkým členom, ktorý sa záčastnili, ďakujeme a jubilantom ešte raz gratulujeme a prajeme pevné zdravie a všetko dobré.

Petrov zdar.